Bytte gasskuler

Bak

Ved skifting av gasskuler bak settes bilen på bukker, eller orginal-jekk. Ta av skjermer og hjul, og husk å sette hydralikken i nederste stilling slik at det ikke er noe trykk på disse hjulene. Bruk en avdrager for å få av kulene. Bruk helst ikke meisel, da denne vil lage stygge merker i gasskulene. Montering skjer i motsatt rekkefølge, men pass på å få pakningen riktig på plass.

Foran

Ved skifting av demperkuler foran er det bare å sette bilen i nederste stilling før demonteringen foretas. Husk å ta av trykket…

Skifting av hovedkulen kan gjøres på mange forskjellige måter; noen skrur av hydralikkrørene, og demonterer hele regulatoren med kule, og tar kulen av i skrustikke. Andre løsner motorfestet (og setter motoren på blokk) for å få bedre plass til demonteringen. Jeg synes at den enkleste måten å gjøre det på, er å løsne kulen nedenifra (m. bilen på bukk), og tre kulen ned og ut. Det kan være litt trangt, men det er plass.

Hvis du tar opp ovenifra, må du løsne gir-overføringen for å få lirket kulen opp. Før du demonterer hovedkulen må du løsne lufteskruen på regulatoren som kulen sitter på, for å slippe ut trykket. Også her er det viktig å sørge for at pakningen sitter riktig når kulen skrus på igjen, og avslutt jobben med å dra til lufteskruen igjen.

Bremsekula

Ved skifting av bremsekule må luftekanalen til radiatoren demonteres før man kan utføre resten (dette må også gjøres ved skifte av hovedkule på DS IE.).
For å lettere kunne skifte hovedkule kan følgende utstyr lages: Bruk et tykt rør (eventuelt en stang), og skjær et spor i den ene enden. Finn en stålremse (-bånd) og bøy den rundt kulen og deretter inn i sporet på røret. Vri røret så stålbåndet klemmes fast rundt kulen. Vri deretter kulen av ved hjelp av røret. Det er sannsynlig at man trenger en momentstang for å få tilstrekkelig kraft på røret. Bruk en svær rørtang, eller en tverstang, til å vri med.

Å skifte kuler er en enkel jobb, og har mange fordeler. Etter en tid vil gasstrykket i kulene synke, og kulenes funksjon blir dårligere. Nyfylte demperkuler gir bedre demping og dermed bedre komfort, mens en ny hovedkule gjør at hydraulikkpumpen ikke går så ofte fordi man har mer trykk å gå på. Så nøl ikke med å ta et tak med dette, og husk at klubben kan besørge fylling av kuler.