Forgasseren

Justering

Det hender at det blir noe feil med gasspedalens funksjon. Det som pleier å skje er at gasspedalen sitter fast slik at man ikke kan gi gass i det hele tatt, eller at man kun kan åpne det første spjeldet på forgasseren (primærspjeldet). Skruene nr 2 og 3 for primær- og sekundær-spjeldene er da galt justert.

Hvis gasspedalen henger ved på det første spjeldet skrus skrue nr 2 noe inn slik at pedalen ikke henger når gassen brått slippes. Hvis du bare får trykt inn pedalen halvveis, er sekundær-spjeldet feiljustert. Justeringen kan gjøres som følger: La motoren gå på tomgang, og skru skrue nr 3 inn til turtallet på motoren såvidt øker. I begge tilfaller må låsemutterne (8mm) løsnes før justeringen med skrutrekker, og etterpå strammes til slik at ikke justeringsskruen avjusterer seg. For å få riktig justert forgasser bør resten av justeringen skje med bruk av en CO-måler, men ved å grovjustere den slik at motoren går pent, vil resultatet være akseptabelt.

  • Ved justering skal motoren være varm og kunne gå på tomgang.Med Borg Warner skal girvelgeren stå i N eller P, og med halvautomat skal bilen stå i fri.
  • Skru blandingsskruen nr 1 (fig 1) til man oppnår en tomgangshastighet på 750 +/- 25 omdr/min for alle D-modeller med mekanisk og hydraulisk girkasse. Av erfaring bør D-modeller med halvautomat ha en høyere tomgang. D-modeller med Borg Warner skal ha en tomgang på 825 +/- 25 omdr/min.
  • Juster CO på skrue nr 4 til:
    DS 21 H, DS 21 M, ID 21 Break: 2 – 3,6
    D Super 5, DS 20, D Special og Break 20: 1,8 – 3,6%
    Skru på skrue 1 og 4 i fellesskap til ønskelig resultat, og avslutt alltid med nr 4.
  • For biler med hydraulisk girkasse skal skrue nr 5 først skrus i bunn før justering av CO og tomgang. Når justeringen er riktig skrus den ut til 950 +/- 25 omdr/min (av erfaring: 1000 omdr/min).