l’Enfant Terrible

Gjennom Attraction har vi lest om hvilke viderverdigheter som kan skapes hvis motoren begynner å krangle. Dag Leivestad har med sin humoristiske penn underholdt oss medlemmer i rene fortsettelsesromaner, om sine sot- og røykproblemer, høyt bensinforbruk og vann- og oljelekkasjer og sist, men ikke minst, sine CO2 komplikasjoner. Samtidig har vi fått løsninger på problemene.
Som regel har det vært dårlig kontakt i det elektriske eller direkte feil i en føler. Eller om en vil: Feil ved en termostat/sonde. Ingen må imidlertid fortvile når det gjelder injection, selv om det kan se ut som den reneste kjemifabrikken under panseret med ledninger og rør overalt. Mesteparten av Dags problemer vil jeg tro kunne vært unngått med litt grundig vedlikehold. Det er ikke så vanskelig, og ingen ting å være redd for. Normalt er injection meget driftssikker.
NB! Før noe som helst arbeide startes på en Injection, anbefaler jeg at BEGGE batteri­klemmene taes av. Den grundige reparatør isolerer i tillegg plussklemmen slik at den selv ved et uhell ikke kan komme til jord.

Hjernen

Hjernen (nr. 18 på tegningen) som ligger trygt og godt inne i bilen under hanskerommet, er så solid bygget med sine trykte kretser, at du omtrent kan spille fotball med den, selv om dette selvfølgelig ikke er å anbefale. Nei, hjernen farer sjelden med tull; de vanligste feilene kommer rett og slett av dårlige lednings- og / eller jordforbindelser, og her kan du gjøre mye selv. Hele systemet er jordet gjennom ladereléets jordkontakt (ikke avmerket på tegningen). Dette releet er festet på batterirammens sidevange mellom batteriet og dynamoen. Denne jordforbindelsen er det første du går på ved problemer. Den tykkeste ledningen (gul) er hjernens jordledning og den brune går opp til batteriets negative kabelklemme.
Sjekk at jordkontakten er ordentlig god. Dra i den brune ledningen der den forsvinner inn i batteriklemmen. Ofte danner det seg irr som er vanskelig å se. Derfor bør batteriklemmen taes av, snues og undersøkes skikkelig. Den andre brune ledningen som går ut av den negative batteriklemmen forsvinner under venstre forskjerm og er jordet i rammevangen. Denne sjekkes likedan, både på vangen og på batteriklemmen. Ved den minste mistanke bytt disse ledningene og få loddet på nye kabelsko. Neste jordingspunkt er det som tilhører bensinpumpen (19). Denne ligger på vangen under høyre bakdør, og det utvendige dekselet må bort før en kan se pumpen. Strømførende ledning sjekkes selvfølgelig samtidig sammen med gummislangene for bensin.

Dårlige forbindelser

Ut fra batteripolens plussrelè (8) går bilens strømførende kabler. Her er det nesten alltid dårlige forbindelser. Selv har jeg kuttet disse ledningene, satt på nye kabelsko og festet disse direkte på skruen som holder batteriklemmen på plass. Hvis startreléet ligger ved plusspolen må du passe på at ledningen som styrer dette ikke kuttes. Ved problemer med startreleets strømførende spoleledning kan kabelskoen kuttes, releet må åpnes og ledningen loddes direkte på den strømførende skinnen som er faststøpt i batteriets plusskabelsko.
Når dette er gjort ser du på tegningen at det også går en strømførende ledning fra batteriet, over tenningslåsen og til coilen (15) for så å fortsette til relè nr. (3) Det sier seg selv at coilens klemmer og ledninger må være i orden. Når dette er gjort går du over alle ledninger og kabelskofester som ligger på de tre releene (senere modeller har bare to releer, hvor en skjøt erstatter relé nr. 5). De tre releene, merket på tegningen som nr. 3, 4 og 5, ligger på batterirammens ytre side, mellom batteri og venstre skjerm. Relè nr. 3 er det som forsyner hele inj. systemet med strøm og står nærmest bilens front. Dårlige forbindelser her vil skape problemer helt sikkert og det er derfor særdeles viktig at selve releene fungerer godt og at alle kontaktpunktene sitter godt.
Som sagt, både inj. og bensinpumpen får sin strøm over disse releene. Et spenningsfall eller en vakkelkontakt her vil kunne skape problemer. Sjekk at ingen tråder i ledningene er brukket der hvor ledningen går inn i de flate kabelskoene. Likeledes at den sitter godt fast i kabelskoen. Kabelskoen prøves på relèkontakten. Den skal sitte godt fast. Om nødvendig strammes kabelskoen. Det er oqså nødvendig å gå over alle kontakter på inj.systemets følere. Følg ledningene og stram evt. opp fjærene inne i ledningskontaktene. Gummihettene skal være hele og kontaktene rene og fri for irr og andre urenheter. På de senere modeller er det skjøtekontakter der hvor skjerm møter karosseri. Dårlig kontakt og eller fjærspenn kan føre til økt bensinforbruk, økt CO2 og soting.

Svart boks

Omtrent helt øverst på motoren der hvor luftfilterslangen møter innsugningsrørene, sitter det i forkant en liten svart boks som er festet med to skruer. Løsne disse og se under lokket at kontaktskinner og følere ser ok ut. Det er ikke de to skruene som sitter i hvert sitt justeringsspor som skal løsnes. Disse er justerlåsing for boksen.
Til slutt kan gebisset med kontakter som er festet på hjernen taes løs og sjekkes. Og endelig sitter det et lite gebiss, festet med to små skruer, der hvor de nederste lavstrømledningene går inn på fordeleren helt nede på fordelertoten i etasjen under de vanlige avbryterstiftene for pluggstrømmen. Ta ut dette gebisset og se at platinakontaktene ser ok ut.
Sjekk før du setter dem på plass igjen at det ikke ligger noen fremmedelementer i huset hvor kontaktene føres inn. Disse kontaktene teller motorens omdreininger og influerer derfor på bensinforbruket. Etter at disse operasjoner er utført, tror jeg at bilen bare går og går.