Teknisk Bibliotek

Tekniske dokumenter for Citroën med rød hydraulikkvæske (Tony Jacksons)

http://www.mycitroen.dk/library/ds/Red/

Tekniske dokumenter for Citroën med grøn hydraulikkvæske (Tony Jacksons)

http://www.mycitroen.dk/library/ds/green/

 Liste over spesialverktøy – Citroën (Fenwick). Alle dokumenter er i PDF-format.

Spesialverktøy Citroën 1965 (Fenwick)

Spesialverktøy Citroën 1969 (Fenwick)

Spesialverktøy Citroën dansk tekst (Fenwick)

Vi har samlet essensielle tekniske rundskriv fra Citroën. Alle dokumentene er i PDF format.

Akkumulatorkulen Tekn-211

Baklyktmontering NI-146.

Bakre fjërsylinder NT-139.

Bremseklosser Tekn-212D_1

Bremseklosser og -stempler Tekn-212D_2

Bremseslanger NT-157

Bunnpanne endring NT-151

Clutch NT-199D

Clutch Tekn-101D_1

Clutch Tekn-101D_2

Coil og veivhusutlufting IN-89.

Dashbord, motor, tenning, batteri, gir. NT-164_1

Drivaksler NT-191

Drivaksler NT-197D

Drivaksler og luftinnsug NT-191D

DõrhÜndtak Tekn-210

DõrhÜndtak innvendig NI-96D.

Eksosrõr og lydpotte IN-92.

El-skjema_1

El-skjema_2

El-skjema_3

El-skjema_4

El-skjema_5

El-skjema_6

Elektrisk, dekk, karosseri. Tekn-196D_3

Endringer 1969 NT-140_1.

Endringer 1969 NT-140_2.

Endringer 1969 NT-140_3.

Endringer 1969 NT-140_4.

Endringer 1969 NT-140_5.

Endringer 1969 NT-140_6.

Endringer 1969 NT-140_7.

Endringer 1969 NT-140_8.

Femtrinns gir NT-202D_2

Femtrinns gir, bremser, karosseri. NT-202D_1

Firetrinns gir Tekn-214D

Firetrinns girutveksling, bremser, clutch. Tekn-196D_2

Fjëringskuler NT-189

Fjërsylinder og koblingssperre NT-162

Fordeler NT-161_1

Fordeler NT-161_2

Forgasser (til DSuper5) Tekn-215D

Forgasser NT-147.

Forgasser, luftfilter, kjõling, elektrisk. NT-206D_3

Forgassermotor spesifikasjon, clutch NT-206D_2

Forhjulsnav NI-127.

Girendringer 1968 NT-122.

Girkasse med fem trinn NT-185_1

Girkasse med fem trinn, elektrisk, nakkestõtte, varmeapp. NT-185_2

Girolje pÜfylling IN-68.

Hodestõtte IN-64.

Hydraulikk – sikkerhetsventilen NT-134_1.

Hydraulikk – sikkerhetsventilen NT-134_2.

Hydraulikk – tegning hele bilen NT-134_3.

Hydraulisk kretslõp IN-72_1.

Hydraulisk kretslõp IN-72_2.

Hydraulisk kretslõp IN-72_3.

Hydraulisk system 1.

Hydraulisk system 2.

Hydraulisk system 3.

Hõydekorrektõr NI-112.

IE NT-188

IE NT-188_1

IE NT-188_2

IE justeringer NI-213.

IE og forgasser NT-174

IE spesifikasjoner NT-206D_1

IE ustabil gange NI-193_1.

IE ustabil gange NI-193_2.

IE-hjerne temperatur NI-192.

IE-service NT-166_1

IE-service NT-166_2

IE-service. NT-166_3

Kjõlevësketermometer NI-170_1.

Kjõlevësketermometer NI-170_2.

LHS og LHM-sammenblanding NI-191.

Monogram Special, Super NT-186

Motor, bensinrõr, eksos, gir og elektrisk. Endring av D 14 NT-150_1

Motor, bensinrõr, eksos, gir, elektrisk. Endring av D 13 NT-150_2

Motoroljefilter og hydraulisk girskiftestempler NI-132.

Radiator IN70.

Radiostõydemping NI-168.

Rattmontering NI-250D.

Rele og kontakter NT-135.

RÜdeendringer 1968 NT138.

Rõr fra girskifteblokk til clutchsylinder NT-167

Service – smõrekart NT-136_2.

Service – smõring – oljer NT-136_1.

Service, ettersyn. Tekn-69B

Service, smõring Tekn-69A

Sikringer NT-155_1

Sikringer NT-155_2

Spesifikasjoner, ytelser. NT-206D_5

Starter NT-169

Starter og kjõling NI-100.

Stempelringer – oljepÜfyllingslokk NT-126.

Stempler – rattlÜs – sigartenner NI-115.

Taklekkasje Tekn-48

Taktetting IN-73_1.

Taktetting IN-73_2.

Tannstang NT-170

Tenning NT-204D

Tenningsjustering NI-142_1.

Tenningsjustering NI-142_2.

Tenningsjustering NI-142_3.

Tenningsjustering NI-142_4.

Tenningsjustering NT-195D

Termostat, 4-veis fordeler (hydr.), IE-bremser Tekn-47

Tomgangsbrems NT-190

Tomgangsdyser NT-152

Tomgangshastighet Tekn-100D

Travers, torpedov., IE, mod.navn og gir. NT-164_2

Trykkregulator – Marchal fordeler NT-156

Trykkregulator NT-158_1

Trykkregulator NT-158_2

Varmeregulering og svingstykke IN-65 IN-86.

VarmetrÜder i bakrute NT-148.

VarmetrÜder og dashbordlamper NI-148.

Veivaksel NT-177

Vekselstrõmsgenerator NT-120_1.

Vekselstrõmsgenerator NT-120_2.

Vekselstrõmsgenerator NT-120_3.

Vekselstrõmsgenerator NT-120_4.

Weber forgassere NT-206D_4

Ytelser, motorendringer, firetrinns girutvekslin Tekn-196D_1