Referat fra generalforsamling landstreff Trondheim 04.06.2011

Tilstede var 18 medlemmer pluss Eirik og Henrik fra styret, samt Skjalg Iversen (som møteleder/ordsstyrer)

1. Godkjenning av innkallingen. Godkjent.

2. Valg av møteleder. Skjalg Iversen ble valgt.
Valg av referent. Henrik Schibsted

3. Årsberetning. Skjalg leser gjennom denne.
Spørsmål om denne ved Torbjørn Tynning. Han ber om en tidsplan for forbedring av en del av funksjonene på hjemmesidene (service-skriv), og hvor mye av de 25.000.- som er satt av til hjemmesidene er brukt. Eirik svarer at ting skal rettes opp, men ønsker tilbakemeldinger fra medlemmene på saker som ikke fungerer som de skal.
Det vil komme nyheter på forsiden etterhvert. 12.000.- er brukt hittil. Vi har brukt Robert Myrene og hans kontakter for å få redusert kostnadene, men fremdriften har bremset litt opp. Også innspill fra Roland Mauseth om å teste ut med flere nettlesere; som kan være løsningen på problemet.
Årsberetningen er enstemmig godkjent.

4. Regnskap. Eirik leser opp regnskapet fra 2010.
Spørsmål om nedgang i kostnader i Citrophile fra Roland Mauseth. Svaret er reduksjon fra 6 til 5 numre i året.
Revisor har lest igjennom regnskapet og har bare små innvendinger.
Regnskapet er godkjent.

5. Budsjett. Eirik leser opp 2012 budsjettet.
Spørsmål fra Torbjørn Tynning, som vil ha med inntekter fra jubileumsboka. 40 bøker i året vil gi ca. 9000.- netto i året. Skjalg foreslår å øke inntektssiden med 8000.- og posten administrasjon på utgiftssiden med 20.000.-
Budsjettet er enstemmig godkjent for 2012.

6. Fastsettelse av kontingent. Vi foreslår samme kontingent.
Enstemmig vedtatt.

7. Valg.
President: Eirik Holm
Visepresident: Bjørn Egil Rabben.
Kasserer: Marius Throndsen.
Sekretær: Henrik Schibsted.
Styremedlemmer: Oscar Braadlie og Roger Sveian.
Redaktør Citrophile: Roland Mauseth.
Revisor: Tone Brun.
Valgkomite: Skjalg Iversen og Torbjørn Tynning

8. Innkomne forslag. Ingen.

9. Hokksund. Styret vil/har satt opp en plan om fremtiden til Hokksund. Lite inntekter/ mye sjel.
Eirik forteller litt rundt Hokksundproblematikken. Noen grep vil bli tatt:
1. Opprydding. Deler vil bli sortert/kastet.
2. Salgsdager med “stor rabatt”.
3. Verdenstreff. Kan bli aktuellt med henger med deler. Avhengig av lave priser. Kan fort koste oss for mye.
4. Hokksund går med 15-20.000.- i underskudd hvert år. Medlemmene må bestemme skjebnen.
Knut Munkebye ønsker en grov liste over deler som finnes der. Arne mener arbeidet blir for stort ved å lage en slik liste.
Roland Mauseth ønsker å opprette en portal på hjemmesidene med bilder av delene.
Tom Krohg mener lageret må bestå og at medlemmene må bli flinkere til å bruke/rydde der.
Arne Lund ønsker å redusere og senere flytte lageret. Hvis det skulle dukke opp noe.
Og savner samtidig en dugnadsgjeng!
Torbjørn Tynning ønsker blest rundt Hokksund via Citrophile.
Summen av diskusjonen viser at medlemmene ønsker å beholde Hokksund.
10. Neste års landstreff(med årsmøte). Skjalg mener tiden er inne for Nord Norge.
Nærmere bestemt Mo I Rana. Ønske om fellestur fra Sør-Norge.

Møtet avsluttes med tilstanden til Citrophile og uenigheten mellom klubbene som nå virker løst. Eirik forteller at det arbeides med endringer i bladets vedtekter. Redaktørjobben som Roland gjør er vi veldig godt fornøyd med. Vi oppfordrer medlemmene til å hjelpe ham med mer stoff.

Henrik Schibsted 06.06.11