Rammesprekk

De fleste biler har sine spesielle svakheter, og DS har dessverre litt for mange. Enkelte av dem har det vist seg svært vanskelig å gjøre noe med.
Blant de alvorligste er sprekkdannelse i sveisen til gjengehylsen som danner feste for forhjulsopphenget. I Norge kaller vi det rammesprekk.
Et typisk symptom er vibrasjoner som ikke blir borte, selv med godt balanserte hjul.

Problemet er at gjengehylsen er sveiset til plater med utilstrekkelig styrke i den retningen belastningen kommer. Derfor blir det en liten bevegelse i materialet som før eller senere må føre til tretthetsbrudd. Sveisereparasjon er nytteløs, fordi hylsen dessverre er laget slik at den kan dele seg på midten, med den følge at all belastning kommer på den ytre delen, se fig.

Løsningen er forsterkningssettet DS PLUSS, som bare skrus på. Det har bevist sin holdbarhet ved flere års bruk i taxi, og bør naturligvis helst monteres tidlig for å forebygge skaden.

Montering av rammeforsterkning
Fjern forhjul, skjermer og deksler. Erstatt de nedre festeboltene med de lange boltene i forsterkningssettet. Monter beslaget på de lange boltene der de stikker ut på innsiden av ramma.

OBS!
Eventuelle tidligere forsøk på reparasjon kan tenkes å være i veien for monteringen, og må kanskje fjernes slik at de små hullene i tverrbjelken korresponderer med beslaget. Før endelig montering må tverrbjelkens hull bores opp til 8 mm.

Husk å beskytte rørene inne i tverrbjelken mot skade ved boringen og senere gnissing!

Delene får du ved henvendelse til Arne Lund.