Klargjøring

Padder trives best i vinterdvale

Likevel kommer våren hvert år. Det er tid for å vekke padda til live, gli ut i trafikken og nyte livet helt til høsten kommer igjen. Vi har alle erfart at det kreves litt mer enn bare å peile olje og vri om tenningsnøkkelen. DS’en krever en skikkelig vårklargjøring for å fungere som den skal hele sesongen. Etter innstendige oppfordringer fra Ivar redaktør har jeg laget en punktvis sjekkliste. Dette er bygd på egen prøving og feiling gjennom noen år og må nødvendigvis ikke leses i noen fundamentalistisk bibelsk forstand.

Batteriet

Jeg tar det som en selvfølge at minuspolen, eller helst begge ble frakoblet ved sesongslutt. Lad opp batteriet. Rengjør kontaktflatene på polene og polskoene. Kniv og stålbørste er gode redskaper her. Sjekk væskenivået på batteriet og etterfyll. Destillert vann er selvsagt det beste, men vann fra springen kan også gå bra, avhengig av vannkvaliteten der du bor.

Motorolje og filter

Motorolje er veldig enkelt. Tapp ut den gamle og fyll på ny hver vår. Unngå de billigste oljene fra lavprisbutikker ettersom de ofte har dårlige spesifikasjoner. Oljefilteret er ikke fullt så enkelt å skifte. Her merker du at D-modell er en gammel konstruksjon. Trøsten er at operasjonen kan gjøres uten smøregrav. Bare kjør bilen opp på øverste trinn og sikre med støttebukker før du tapper av motoroljen. Ta ut alle skruene som holder filterhusdekslet, og fjern dekslet forsiktig. Pakningen rundt filterhusdekslet kan holde i flere år hvis dekslet blir rengjort og tatt av og satt på med omtanke. Ha alltid en slik pakning i reserve i tilfelle den ryker. Med dekslet av fjerner du skruen i senter av grovfilteret og drar ned hele filterinnsatsen. Rengjør grovfilteret, sett i nytt filter og skru på plass igjen. Pass på at trekanten som er stanset ut i bunnen av grovfilteret skal stå ved tilsvarende trekant i bunnpanna under montering. Bytt olje og filter hvert år. Det tjener du inn mangedobbelt i form av forlenget levetid på motoren.

Bensinsystemet

Sjekk at slangene og bensinpumpa ikke viser tegn til lekkasje. Monter et gjennomsiktig bensinfilter på slangen inn til forgasseeren, og kontroller det hver vår eller oftere. Bytt filteret hvis det begynner å blir tilgriset. Det sparar deg for rensing av forgasseren annet hvert år.

Tenningsanlegget

Begynn med å ta av fordelerlokket. Kontroller tilstanden på platinastiftene. Hvis det har dannet seg grop og tapp i kontaktflatene, så skift både stiftene og kondensatoren. Juster stiftene ved å merke av opprinnelig posisjon til fordeleren, løsne klemmen rundt fordeleren og drei til stiften har maks. åpning. Med føleblad justeres gnistgapet til 0,4 mm. og fordeleren settes i utgangsposisjon. På SEV kassettstifter må du bruke kamvinkelmåler for å justere stiftene. Rengjør kontaktflatene på rotoren og stiftene o fordelerlokket med en liten kniv. Sjekk at kullet i fordelerlokket stikker minst 5 mm ut. Bytt fordelerlokk hvis kullet er veldig kort. Hvis bilen går normalt og bensinforbruket er innenfor det akseptable holder det å skifte tennpluggene annet hvert på. Skru ut tennpluggene og sjekk utseendet. Plugger med et tykt sotbelegg er en indikasjon på at noe er galt med tenning, forgasser eller tetthet i motoren. Plugger med minimalt sotbelegg og litt gråbrunt pudderbelegg rundt stiftene er derimot et godt tegn. På forgasserutgaver vil jeg ikke anbefale montering av Boschplugger. Kontakt en bilelektro/rekvisitaforretning der de har greie på det og få plugger som er et hakk varmere enn det som anbefales som standardmontering. Det passer best for småkalde norske forhold. Sjekk pluggledningene, at kontaktflatene er rene og at de kniper godt fast inne i fordelerlokket, colien og på pluggene. Juster tilslutt tenningen. Løsne fordeleren og drei den et lite stykke i mot rotorens dreieretning, hvilket gir fortenning. Gjenta dette til du hører knakkelyd i motoren når du gir godt gasspådrag i motbakke. Drei så fordeleren litt tilbake og prøv samme bakken igjen. Når knakkelyden er borte er tenningen rett justert.

Hydraulikksystemet

Kontroller nivået i tanken og sjekk i motorrommet for synlige lekkasjer, for eksempel på hydraulikkpumpa. Bytt væske hver 30 000 km. Ta samtidig ut filteret (som sugeslangen sitter festet på) og rengjør det.

Luftfilteret

Filteret er tilnærmet evigvarende, men bør rengjøres hver vår. Ta ut metallfilteret og vask det i bensin eller annet løsemiddel. Blås rent med tykkluft. Hell motorolje over filteret og la det renne av over en klut før montering.

Smøring

Der er seks smørenipler på hver side foran. For best resultat anbefales det å sette forparten på støttebukker og ta av forhjulene før smøring. Smør øvre og nedre opphengskule og drivakselen. Kontroller samtidig mansjettene. Hvis noen er defekte så bestill nye og planlegg utskifting til høsten. Smør øvre og nedre ledd på stabilisatorstag. De finner du bak gummiproppene på innerskjermen (kan være gjemt under tektyl). Siste smørepunkt er foring på stabilisatorstag bak gummiproppen i underkant av innerskjermen. De forannevnte punktene smøres hver vår. I tillegg har vi leddet mellom fjærsylinder og opphengsarm bak, som bør få grease stukket under mansjetten hvert tredje år. Det er selvsagt en fordel å smøre alle bevegelige deler, lås og hengsler med tynn olje.

Kjølevæske

Kontroller nivå og etterfyll om nødvendig. Kontroller slanger for lekkasje og vannpumpe for slakke.

Kilremmer

Kontroller tilstand og stramming og skift hvis nødvendig.

Finish

Rengjør Bilen tilslutt grundig, både innvendig og utvendig. Nå er du utslitt og bilen er klar for landstreff. Lykke til.

Hilsen Skjalg