Halvautomat

Justeringer

Det er viktig å forstå prinsippet og hvordan halvautormaten virker før man går igang med å justere. Jeg har sett mange feiljusterte halvautomater. Forårsaket av at det er blitt forsøkt justert av personer som ikke forstår systemet. Mange som har en viss peiling og vet hva f.eks. sentrifugalregulatoren gjør justerer kun på den spesielle delen.
Dette bør ikke gjøres!

Skal først noe justeres bør alle justeringene tas. Så over til selve justeringen.

 • Kontroller først at det er nok hydraulikkvæske på tanken, at hydraulikkfilteret er rent, alle reimer intakte og at motoren er kjørt varm.
 • Justering av clutchen.

  Demonter luftekanalen (belgen) opp til radiatoren.

  Skru clutcharmen utover til medbringeren for sveiven på qirkassen begynner å rotere (slepepunktet) når motoren startes og bilen står i fri. Det skal gå an å holde igjen medbringeren med tommelen.

  Skru så clutcharmen 1-2 omdr. inn igjen.

  Kontroller at girkassen går i første og revers uten å skrape.

  Clutcharmen sitter over clutch-huset ved viftereimene og er merket med nr. 1 på figuren under

 • Justering nr 2, tomgangsjustering med bremsesokkelskive i bunn

  Skru bremsesokkelskruen i bunn og juster tomgangen til 750 + – 25 omdr./min.

  Bremsesokkelskruen sitter på forgasseren, nr. 3 for forgasserbiler. På biler med innsprøytning sitter bremsesokkelskruen (3) på venstre siden av motoren under innsprøytningsdysene. Tomgangens justeringsskrue sitter på spjellhuset nr. 2.

 • Justering nr. 3. Igangsettinq på sentrifugalrequlatoren.

  Bilen skal begynne å bevege seg når motoromdreiningen øker til 900 + 25 omdr./min. i første qir. Sett deg inn i bilen og prøv. Begynner bilen å gå for hurtig eller sent, stopp motoren oq skru justeringsskruen på reimskiva til riktig verdi er oppnådd.

  Ved for hurtig igangsetting skru skrue (4) innover. Ved for sen igangsettinq skru skrue (4) utover.

  Sentrifugalregulatoren er montert over hydraulikkpumpen og drives av en reim.

 • Justering nr. 4. Forhøyet tomgang

  Skru bremsesokkelskruen (3) utover igjen til motoren har en omdr. på 950 + 25.

 • Justering nr. 5. Hurtigheten av vekslingen mellom girene

  Prøvekjør bilen.

  Veksler bilen for hurtig skru bolten (5) utover. Veksler bilen for sent skru bolten innover.

  Her er det ingen verdier man skal kumme innenfor, men justeres etter eget ønske. Denne justeringen gjøres på koplingskorrektøren oq sitter på forgasseren eller på innsugingsmanifollen på biler med innsprøyting.

Etterskrift av Harald

Når alle justeringer vel er gjort er det på tide å kontrollere at alt fungerer.

VEITEST:
Med skikkelig varm motor og hydraulikkvæske (kald væske gir galt resultat), kjøres bilen i 1. gear til ca. 25-30 km. i timen hvorpå en foretar en normal oppgearing til 2. gear (Som om du har en bil med normal clutchpedal). Innkobling skal skje uten slag og uten forhøyede motoromdreininger når 2. gearet eller clutchen begynner å trekke.
Neste test skjer ved 90 km. i 4. gear på en lang flat strekning. Uten å ta foten vekk fra gasspedalen skiftes det til 3. gear. Innkobling skal skje uten slag og uten forhøyede motoromdreininger FØR den automatiske innkobling i 3. skjer (Etter at 3. gear eller clutchen har koblet vil selvsagt motoromdreiningene øke).

Så er vel alt bare vel? Nei ikke helt.
Et smørested som aldri omtales, og som heller neppe blir smurt, er stagene og overføringene under lokket hvor gearspaken forsvinner (Lokket ligger mellom rattet og speedometeret inne i bilen).
Skrur du dette lokket løs og tar det vekk, vil du ved å bevege gearspaken (stanset motor) gjennom alle gearene, se de ledd og kuler som beveger seg. Smør disse med vanlig symaskinolje og du vil oppdage at gearspaken etterhvert vil bevege seg lett og ledig. Det er ingen vits i å overdrive smøringen.

Hilsen Harald Kulstad