Referater fra styremøter

Styremøte Norsk DSID Klubb Norge. 27.04.2017

Tilstede:  FH, RS, ØH, IRF

Saker;

 • Valgkomiteen sliter vedr påfyll av sekretær, medlemsansvarlig, Teknisk sjef/deleansvarlig.
  Terminlista 2017 Oppdatere snarest.                      Øyvind Holst
  Fordeling av oppgaver i styret:
  Frank H                  : President / Sekretær  –  frem til Generalforsamlingen.
  Øyvind Holst.          : Nettsiden.Facebook.
  Ingolf R Fischer       : Arrangement ansvarlig.  Infoansvarlig. Facebook. SMS, MailChimp.
  Roger Sveian         : Regnskap, Medlemsansvarlig ?
  Deleansvarlig:         Frank Henriksen spør Erik Hultgren,  Christian Raddum

 

 • Ekeberg 6. Mai Ingolf / Frank stiller.

 

 • Delesalgsdag Hokksund 7. Mai

 

 • Treffet er ser ut tu å bli en suksess.  Pr mars ca. 35 påmeldte.

 

 • Høsttreff Trøndelag (Berkåk) Ingolf sjekker med  Stig Stingstad.

 

 • Enten ut på tur selv som klubb, eller sammen med andre.

 

 • Ingen saker kom opp.

 

Æresmedlem

 årsmøte 2016

Årsmøte_protokoll DSID 2015-2

Her publiserer vi referater fra årsmøter osv. fortløpende.
Eldre referater vil etterhver finnes i arkivet.

Referat styremøte ID/DS-klubben 23.01.14 NAV-kontoret i Asker

 

Tilstede: Frank Henriksen, Bjørn Egil Rabben, Jan T Bjørnsen, Oscar Braadlie, Øyvind Holst (fant oss ikke!) og Roger Sveian ikke tilstede.

 

1. Forrige møte var 15.08.13. Referat gjennomgått. Skap til spesialverktøy innkjøpt, ligger hos Frank.

2. Bjørn: Deler solgt for kr. 20 000,-

3. Julemøte? Satser vi på eget arrangement neste gang?

4. Frank: Vi registrerer klubben i Enhetsregisteret – Frivillige organisasjoner

5. Forslag om nytt sted for delelager – Motorhistorisk i Hokksund? Vi kontakter dem.    Ellers er vi rimelig fornøtde med Hokksund etter siste opprydding.

 

6. Aktivitetskalender for hele året. Be Roland om å få inn info om andre klubbers aktiviter (Frank sender til Roland):

 • 11. mai: Delesalgdag på Hokksund
 • 29. mai til 1. Juni: Landstreff
 • Jubileumsmarkering på Gol, datosettes seinere, slutten av september.
 • 21. september, Ekeberg kan gå ut hvis vi bestemmer oss for denne helgen
 • Dagstur på høsten… ”Bildag hos Jan” møte hos Jan på Tranby. Lørdag 30. august
 • Fransk bildag 25. Mai  på Akershus festning kl 11.00
 • Spiralløpet ved Motorhistorisk forening i Drammen i september, dato?

 

7. Nettsiden? Frank: Mailrunde med Øyvind i ettertid. WordPress har fungert bra.

8. Henger: ”Tilhengerproffen” i Lier, de kan ha en rammeavtale med klubben om henger. Jan ordner. Vi kjøper ikke inn egen henger.

9. Styret har vedtatt at delelageransvarlig får dekket utgifter.

 

10. Oscar utnevnt til LMK-kontakt/ besiktigelsesmann.

 

ÅRSMØTE 2013 CITROEN DS – ID KLUBB NORGE – DALEN

Skjalg Iversen valgt til møteleder, styremedlem Oscar Braadlie som referent.

27 medlemmer tilstede.

 1. Årsberetning

Skjalg Iversen gikk gjennom årsberetningen. Omtale av minitreffet – Golstreffet – i september ble etterlyst.

Deretter ble årsberetningen godkjent

 1. Regnskap

Presidenten Frank Henriksen redegjorde.

Bjørn Egil Rabben skal overta ansvaret etter Arne Lund for delelageret.

Revisor har gått gjennom regnskapet, men revisjonsrapport fra revisor ble etterlyst.

 

Det ble luftet et forslag om å ta bilder av deler og legge ut for å få fart på delesalget fra Hokksund.

Det ble nevnt at innmeldingslinken på nettsiden ikke virker, heller ikke linken til tekniske artikler.

Regnskapet enstemmig godkjent.

 1. Budsjett

Kommentar om at det kan bli litt mindre kontingent i 2013, færre har innbetalt hittil i år. Skyldes det elektronisk innbetaling?

Forslag fra Torbjørn Tynning om å sette inn 3000 kr. som inntekt for jubileumsbok.

Forslag fra Frank Henriksen om å bruke litt penger på å feire klubbens 30-års jubileum i oktober. F eks 25 000? Fremmes som sak til neste årsmøte.

 1. Valg

Alle fra valgkomiteens innstilling enstemmig valgt.

 1. Neste årsmøte

Redegjørelse ved Hans Ottar, treffet legges til Horningdal. Planen er å benytte Raftevolds hotel http://www.raftevold.no/

Det legges opp til fellestreff med CX-, SM- og XM-klubben slik som i år.

Tidspunkt: 29.05.14 – 01.06.14. Nettsiden Citrotreff til Jon Ståle benyttes til påmelding.

 1. Eventuelt

Forslag fra Skjalg Iversen om å starte en prosess med tanke på sammenslåing av DS-klubben og CX-klubben. Det kom fram forskjellige meninger, men enighet om å gi styret i DS-klubben fullmakt til å utrede saken.

 

Underskrifter:

 

 

 

 

Oscar Braadlie                                                               Øyvind Holst

Sekretær                                                                          Styremedlem

 

 

Frank Henriksen

President