Styret

Trykk på hvert enkelt navn for å sende e-post til vedkommende.

President
Ingolf Roth Fischer
Gamle Bygdevei 160, 1284 Oslo
92892348

Visepresident
Bjørn Vidar Lazar Braathen

Kasserer
Roger Sveian
Armauer Hansens gt. 3, 0455 Oslo
92089412

Sekretær
Jan Erik Johnsen
90100976

Styremedlem
Jan Torgrimsen
Stasjonshagen 22, 4018 Stavanger
918 84 675

Styremedlem
Torfinn Skogen

Revisor
Trond Westgaard
Pålsebakken 6, 1900 Fetsund
92465000

Valgkomité
Per Frivik

Valgkomité
Markedsføring og salg av Jubileumsbok

Torbjørn Tynning
Øvre Toppenhaug 102, 1353 Bærums Værk
95919659

Redaktør Citrophile
Roland Mauseth
Dr. Werringsgt. 3, 6509 Kristiansund N
91721401

Webredaktør
Øyvind Holst

Hokksundlageret/teknisk sjef
Bjørn Egil Rabben

Medlemsarkivet
Dag Krogh
91142505