Referat fra årsmøte i Citroen DS/ID Klubb Norge 28.05.2017

Referat fra årsmøte i Citroën DS/ID Klubb 2017

 

23 Deltagene medlemer

Referent : JanTorgrimsen

Valg av ordstyrer, Skjalg Iversen ble valgt som ordstyrer etter forslag fra deltakere.
Innkalling ble godkjent av medlemmene.
Årsmelding ble opplest av Frank Henriksen og godkjent.

Klubben har en synkende medlemsmasse, for rette på dette kom det opp følgennde
Alle har ansvar for få nye medlemmer.
Lage en presentasjon på hjemmesiden som er lett å printe ut på et A4 ark, som vi kan gi til nye medlemmer.

Regnskap ble lest opp av Frank Henriksen og godkjent.
Budsjett 2018 ble vedtatt flyttet til etter punkt 6 på agenda.

Sammenslåing av DS/ID Klubb Norge og Norsk CX Klubb.
Ingen respons fra Norsk CX Klubb, saken er lagt død.

Innkommende forslag

1, Samlet treff for alle Citroën klubben i 2019, 100 års jubileum for Citroën.
Treff sted Loen. Frank Henriksen har fått positive tilbakemeldinger fra TA Norge og
2cv klubben. Forslag vedtatt.

2, Budsjett 2018, forslag om økt medlemskontingent på 50.- (med og uten Citrophile)    ble tatt opp til votering.11 for 11 imot
Etter lodd trekning, ble forslaget nedstemt.

Budsjett for 2018 justeres på følgende poster:

Kontingent med Citrophile 190*450=85500
Kontingent uten Citrophile 35*300=10500
Ny sum inntekter vil bli 111000.-, som vil gi ett underskudd på 1740.- i 2018.

3, I anledning av at klubben blir en ideal organisasjon, bør vi se på å søke tilskudd fra grasrot fra Norsk Tipping.

Arne Lund sitt gamle delelager, orientering. Her har alt gått riktig for seg.
Arne Lund hadde ikke deler som tilhørte klubben.

 

Valg:

President:                   Frank Henriksen

Visepresident:            Ingolf Roth Fischer

Kasserer:                    Roger Sveian

Sekretær:                   Jan Erik Johnsen  (ny)

Styremedlem:            Øyvind Holst

Styremedlem             Jan Torgrimsen

 

Redaktør:                   Roland Mauseth

Revisor:                      Tone Brun

Medlemsansvarlig:    Dag Krogh

Valgkomite 2018:      Torbjørn Tynning

Per Frivik

 

Protokoll

Tom Krogh                                         Per Frivik