Referat fra årsmøte i Citroen DS/ID Klubb Norge 26.05.2013

 

ÅRSMØTE 2013 CITROEN DS – ID KLUBB NORGE – DALEN

Skjalg Iversen valgt til møteleder, styremedlem Oscar Braadlie som referent.

27 medlemmer tilstede.

1.Årsberetning
Skjalg Iversen gikk gjennom årsberetningen. Omtale av minitreffet – Golstreffet – i september ble etterlyst.
Deretter ble årsberetningen godkjent

2.Regnskap
Presidenten Frank Henriksen redegjorde.
Bjørn Egil Rabben skal overta ansvaret etter Arne Lund for delelageret.
Revisor har gått gjennom regnskapet, men revisjonsrapport fra revisor ble etterlyst.
Det ble luftet et forslag om å ta bilder av deler og legge ut for å få fart på delesalget fra Hokksund.
Det ble nevnt at innmeldingslinken på nettsiden ikke virker, heller ikke linken til tekniske artikler.

Regnskapet enstemmig godkjent.

3.Budsjett
Kommentar om at det kan bli litt mindre kontingent i 2013, færre har innbetalt hittil i år. Skyldes det elektronisk innbetaling?
Forslag fra Torbjørn Tynning om å sette inn 3000 kr. som inntekt for jubileumsbok.
Forslag fra Frank Henriksen om å bruke litt penger på å feire klubbens 30-års jubileum i oktober. F eks 25 000? Fremmes som sak til neste årsmøte.

4.Valg
Alle fra valgkomiteens innstilling enstemmig valgt.

5.Neste årsmøte
Redegjørelse ved Hans Ottar, treffet legges til Horningdal. Planen er å benytte Raftevolds hotel http://www.raftevold.no/
Det legges opp til fellestreff med CX-, SM- og XM-klubben slik som i år.
Tidspunkt: 29.05.14 – 01.06.14. Nettsiden Citrotreff til Jon Ståle benyttes til påmelding.

6.Eventuelt
Forslag fra Skjalg Iversen om å starte en prosess med tanke på sammenslåing av DS-klubben og CX-klubben. Det kom fram forskjellige meninger, men enighet om å gi styret i DS-klubben fullmakt til å utrede saken.

Underskrifter:

Oscar Braadlie                                                               Øyvind Holst
Sekretær                                                                        Styremedlem

 

Frank Henriksen

President