Medlemskontigent 2024

Vi anbefaler alle våre medlemmer å ha Citrophile og da koster det 500 pr år.

Dersom du ikke ønsker Citrophile så koster det 300 pr år.

Vi må rydde i medlemsregisteret hele tiden slik at medlemskontingenten sendes til riktig sted. Har du fått nytt mobilnummer eller ny epost?

Send da din oppdaterte info til bjorn@attentuseiendom.no

Til alle i Citroën DS/ID Klubb Norge 2022

Vi er inne i en veldig spesiell periode for tiden, og dette påvirker også klubbens aktivitetsnivå fremover. I påsken kom den ventede, men likevel triste beskjeden om at årets landstreff i Arendal må avlyses. Likeså er vårens Ekeberg-marked avlyst. Nå i ettermiddag kom beskjeden om at også verdenstreffet i Torun, Polen i august, er besluttet utsatt til 2022.

Slik situasjonen ser ut nå, vil dette bli en veldig redusert sesong for klubben vår. Et lite lyspunkt, er at årets Franske Bildag allerede av andre årsaker lagt til 29. August. Enn så lenge, kan vi håpe på at situasjonen vil bedre seg til den tid, slik at dette arrangementet lar seg gjøre å avholde.

En utfordring for klubben nå, er hvordan vi skal få til å avholde årsmøtet. Siden landstreffet er avlyst, vil det nok ikke være så mange naturlige sammenhenger hvor en stor del av medlemmene samles. Styret jobber nå med å utrede muligheten for å avholde årsmøtet elektronisk. Vi kommer tilbake med mer informasjon når løsningen for dette er klar.
Mens vi venter på bedre tider, er det mulig å bruke litt tid på å klargjøre D-modellen, og få årets vårpuss unnagjort.

Vi oppfordrer medlemmene rundt om i landet til å tenke nytt hva gjelder alternative aktiviteter. Det kan fortsatt være mulig å arrangere aktiviteter med små grupperinger, i henhold til myndighetenes anbefalinger. Korte kjøreturer sammen med likesinnede, kan fortsatt gjennomføres innen forholdsvis trygge rammer. Man kan også benytte den økte fritiden til eksempelvis å skrive tekniske artikler til glede for andre og mindre erfarne klubbmedlemmer, eller til og med lage informative youtube-videoer om vedlikehold av D-modellen.

Eller hva med å skrive noen linjer til Citrophile og fortelle om sin egen historie med Citroën, gjerne vedlagt et par bilder. Det er ikke mye som skal til, og redaktøren blir garantert glad for mer stoff til å fylle på med ved behov. Særlig i disse stille Corona-tider.
Vår nettside har dessverre ikke blitt oppdatert i det siste, grunnet tekniske utfordringer. Dette er nå komme på plass igjen og vil framover bli oppdatert med ny inforamsjon.

Forhåpentligvis vil denne unntakstilstanden være over om ikke altfor lang tid. I mellomtiden, følg myndighetenes råd og hold dere friske. Så tar vi opp klubbaktivitetene så snart det kan gjøres på en forsvarlig måte.

Styret i Citroën DS/ID klubb Norge