Medlemskontigent 2022

Det ble på årsmøte vedtatt en liten økning i medlemskontingenten.

Vi anbefaler alle våre medlemmer å ha Citrophile og da koster det 500 pr år.

Dersom du ikke ønsker Citrophile så koster det 300 pr år.

Vi holder på å rydde medlemsregisteret nå og medlemskontigenten sendes ut så raskt dette arbeidet er ferdig. Har du fått nytt mobilnummer eller ny epost?

Send da din oppdaterte info til bjorn@attentuseiendom.no