Delesalg 11. mai med innlagt grillparty

grillmanHOKKSUND

Søndag 11.Mai kl 10.30

Vi tar årets første deleparty med et smil og møter opp for litt smårydding av deler på vårt lager på Gorud i Hokksund.
Det blir som vanlig anledning til å kjøpe deler av klubben, hvor inntektene i sin helhet går med til å dekke leiekostnader på lageret.

Samtidig tar klubben med grill for en innlagt lunsj. Alle tar med det de vil ha av mat og drikke.

Er du usikker på veien, så kontakt Frank på tlf. 4076 5007