Årsmelding 2008/2009

ÅRSMELDING 2008/2009 FOR CITROËN DS/ID KLUBB NORGE

Årsmeldingen er for perioden mellom årsmøtene, dvs. 11. mai 2008 til 22. mai 2009, og ikke kalenderåret.

Styre og stell

Klubbens styre, som ble valgt på sist årsmøtet, har hatt følgende medlemmer:

Arne Lund, president
Eirik Holm, visepresident
Marius Throndsen, kasserer
Bjørn Wallin, styremedlem
Svein Medhus, sekretær
Roger SveianFrank Henriksen, vararepresentant

Følgende har hatt tillitsverv:
Arne Lund, teknisk sjef
Harald Kulstad, revisor
Svein Christian Lunde, medlemsarkivet (frem til sommeren 2009)
Jan T. Bjørnsen, medlemsarkivet og observatør på styremøter
Roland Alexander Mauseth, redaktør for Citrophile.

Valg komiteen:
Henrik Schibsted
Skjalg Iversen

Det har i perioden vært avholdt 3 styremøter.

Medlemstall

Klubben hadde 257 fullt betalende medlemmer i 2009 (254 i 2006, 242 i 2007, 245 i 2008).
Av de 257 betalende, var det 39 som betalte rent klubb-kontigent (300,-), mens 218 medlemmer også betalte for medlemsbladet Citrophile gjennom DSID-klubben (450,-).
 

Klubbens internettside

Herbert van Vliet driver klubbens internettside, www.dsid.no . I tråd med anmodningen fra siste generalforsamling om å bedre informasjonsflyten ut til medlemmene har styret igangsatt arbeide for å revitalisere hjemmesiden. Poenget har vært å få den ajour med all nødvendig informasjon særlig om aktivitetene. Herbert van Vliet er instruert om å legge til rette slik at styret selv kan legge inn stoff på hjemmesiden.

 
Landstreff

Landstreffet 2009 ble holdt i Bergen 21-24. mai, og var felles for SM-, DS- og CX-klubben.

Øvrige treff og turer
22.oktober ble det holdt kurs i gammelbilelektro på brannstasjonen i Hokksund.
9.mars var det fellesmøte med Tractionklubben på Hokksund Brannstasjon. Temaet var tenningssystemet og dette ble foredratt av Reidar Jensen. Til sammen 18 medlemmer fra de to klubbene møtte.
20, mars og 20.februar arrangerte Arne Lund temamøter på verkstedet med gjennomgang av forskjellige DS-operasjoner.
29. april var det tradisjonelt fellesmøte på Frognerseteren for skryting/prating med kaffe og eplekake.
20, mars og 20.februar arrangerte Arne Lund team møter på verkstedet med gjennomgang av forskjellige DS-operasjoner.
9.mars var det fellesmøte med Tractionklubben på Hokksund Brannstasjon. Temaet var tenningssystemet og dete ble foredratt av Reidar Jensen. Til sammen 18 medlemmer fra de to klubben møtte.
22.oktober ble det holdt kurs i gammelbilelektro på brannstasjonen i Hokksund.

                                   
Ekebergmarkedet

8. mai deltok klubben med stand og delte ut informasjon om klubben og bilen
På Ekebergmarkedet har publikum vist så  stor interesse for bilene og for klubben at vi bør satse på å delta jevnlig her.

Fransk bildag

Fransk bildag på Galleri F15 på Jeløy  var 14. juni 2009. Publikum kåret en DS19 cab til ”fineste bil” nyere enn 1960.

Citroën 90 år.

Klubben deltok med flere biler på Citroën Norges arrangement på Bogstad gård 11.oktober.

Medlemsmøte og juleavslutning

Det var juleavslutning på Akershus fylkesmuseum. Tradisjonell juleservering med gløgg, pepperkaker og julekake.  Etter en ringerunde fra styret i forkant av møtet ble det noen nye ansikter å se. Eirik Holm viste lysbilder og fortalte fra tur og bilmøter både godt bakover i historien, og fra nyere dato.
Det var juleavslutning på Akershus fylkesmuseum. Tradisjonell juleservering med gløgg, pepperkaker og julekake.  Årets foredrag var om tre stykk Renault 4 biler til Afrika.

Delelageret på Hokksund
 
To dugnader og en delesalgsdag  på Hokksund.
Arne Lund har også dette året administrert lageret og salg av brukte deler på beste måte.
 
Jubileumsbok

Etter stor arbeidsinnsats ble jubileumsboka ferdig, og sendt ut til alle medlemmer.
Styret vil gi honnør til Torbjørn Tynning og de andre i redaksjonen for det store arbeidet som er nedlagt her.

Tiltak for å bedre informasjonen ut til medlemmene og aktiviteten generelt i klubben.
Etter siste årsmøtets uttrykte misnøye med informasjonen ut til medlemmene og litt for liten aktivitet i klubben, har styret arbeidet for å bøte på dette, både på kort og litt lengre sikt. Hjemmesiden er blitt à jour mht. meldinger om arrangementer både i klubbregi og ellers. Som en prøve foretok styret i forkant av julemøtet en  ringerunde til mer enn 50 medlemmer for. Dette ble positivt mottatt av dem som ble oppringt dog uten at oppmøtet økte særlig. I økende grad har e-post bli brukt for informasjon til de medlemmene som vi har e-postadresse på.
Planen for det videre arbeidet består i en omarbeidet hjemmeside som kan betjenes av styret i stedet for en utenforstående webmaster og som vil kunne være en mer direkte og oppdatert informasjonskanal ut til medlemmene. Dette kan bøte på svakheten ved å benytte e-post som bare rekker en del av medlemmene.
Forøvrig er det et kontinuerlig fokus på å gjøre våre sider i Citrophile ennå bedre.

Citrophile
Vår redaktør Roland Mauseth har fungert på en utmerket måte gjennom de 5 numrene som er kommet ut siden forrige årsmøte. Både bildestoff og tekst holder et høyt nivå, men bidragene fra medlemmene kan bli ennå flere.

 

Godkjent Styret
22.april 2010.